Dokumentacija za izvještavanje i kontrolu

 
file
National Guidance
 
Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 481/2014 оd 4. ožujka 2014
 
Document
National Guidance
 
Nove Instrukcije za oslobadjanje od placanja PDV-a
 
Document
National Guidance
 
Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora
 
file
National Guidance
 
Kontrolna lista 2 Javne nabavke, v01 mart 2020
 
file
National Guidance
 
Kontrolna lista 1 Opsta pitanja v01 mart 2020